×

BW Vilnius Hotel gerbia svečių bei suinteresuotų asmenų privatumą ir yra pasiryžusi jį saugoti teikiant apgyvendinimo paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti svečių registracijos metu pateiktus duomenis.

Privatumo politika atspindi BW Vilnius Hotel taikomą svečių bei suinteresuotų asmenų duomenų tvarkymo praktiką. Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: office@vilniushotel.eu.

Informacijos rinkimas

45.5. BW Vilnius Hotel vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR). Toliau pateiktą informaciją apie svečius renka BW Vilnius Hotel Pardavimų skyrius, interneto svetainės www.vilniushotel.eu.

Mes renkame duomenis apie savo svečius naudodamiesi:

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Turėdami Jūsų sutikimą susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais stengsimės siųsti tik galinčią Jus sudominti informaciją apie specialius pasiūlymus Jums.
Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą susisiekę su mumis el. paštu office@vilniushotel.eu

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir ar visi Jūsų asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

Jūs taip pat turite teisę:

Užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti apgyvendinimo paslaugą. Jūs iš anksto sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje, debesyje, tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:


Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.vilniushotel.eu svetainėje yra naudojami šie slapukai (angl. cookies): Privalomi, Funkciniai, Analitiniai, Komerciniai. Jeigu nepageidaujate naudotis atitinkamų slapukų funkcijomis, tuomet paspauskite Slapukų valdymas ir pakeiskite slapukų valdymo nustatymus Slapukų politika (1.1.4)
×